ביטוח חיים

הכיסוי הביטוחי כולל:

א. מקרה מוות 

ב. "עוד בחיים"- הקדמת מחצית מסכום הביטוח לו זכאי המבוטח בעת פטירה באותו   מועד

ג. נכות מוחלטת ותמידית - למבוטח המשרת בשירות פעיל בשב"ס

הכיסוי

פרמיה חודשית      
למבוטח   

סכום הביטוח   

פטירת מבוטח עד גיל 30

35

500,000

פטירת מבוטח בגילאים 31-45

55

500,000

פטירת מבוטח בגילאים 46-57    

95

500,000

פטירת מבוטח בגילאים 58-60 

145

500,000

פטירת מבוטח בגילאים 61-65 

145

160,000

פטירת מבוטח בגילאים 66+

155

80,000

*משרת עד גיל 30 שיצטרף לשב"ס, שיגיש בקשת הצטרפות תוך 30 ימים ממועד תחילת שירותו, יהיה פטור מתשלום פרמיה בשנה הראשונה.

ישנם שני סוגי טפסים:

טופס הצטרפות לביטוח חיים ללא הצהרת בריאות מיועד ל:

עמית חדש/ה ובן/בת הזוג המצטרפים לביטוח תוך שנה ממועד הגיוס 

בן/ת זוג של העמית המעוניין  להצטרף עד 12 חודשים ממועד נישואיו לעמית 

טופס הצהרת בריאות מיועד ל: 

עמית ובן/ת זוג המבקשים להצטרף לביטוח לאחר שנה ממועד הגיוס שטרם מלאו להם 60 שנה.

מועמד לביטוח  המעוניין להצטרף ולחדש את ביטוח החיים לאחר שהיה מבוטח בביטוח חיים וביטל את פוליסת הביטוח.

** את תנאי הפוליסה על מרכיביה ניתן לצפות/להוריד באתר קרנות הסוהרים.

פרטי התקשרות:

קרנות הסוהרים 

טלפון: 074-7830932 פקס: 08-6636232

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה