מטרות העמותה והמבנה הארגוני

המטרות שלשמן נוסדה עמותת קרנות הסוהרים:

 • לקיים, להקים,לייסד, למזג ולנהל קרן הלוואות הדדיות וקרנות אחרות למען חברי הקרנות ("להלן חברים") בהתאם לתקנון העמותה.
 • להעניק כספים לאירועים תרבותיים, חינוכיים, בידוריים ספורטיביים וכיו"ב, המיועדים לחברים ולבני משפחותיהם.
 • לתת הלוואות לחברים.
 • להעניק לחברים שי באירועים שיקבעו לרגל החגים. 
 • להעניק מלגות חינוך לילדי החברים.
 • להעניק לחבר פורש משירות בתי הסוהר שי פרישה. 
 • לסייע למשפחת חבר שנפטר. 
 • להעניק כספים וסיוע לחברים ולבני משפחותיהם במקרים חריגים. 
 • להשתתף בהוצאות פעולות רווחה המיועדות לכלל החברים. 
 • להתקשר עם חברות ביטוח לשם עריכת תכניות ביטוח לחברים. 
 • ארגון וקידום של פעולות לקידומם המקצועי, חברתי, חינוכי לרווחתם של הסוהרים, יצירה וטיפוח של קשרים ויחסים חברתיים ותרבותיים בין הסוהרים, פעילות למען השתלמויות, לימודים וקורסים בתחומים שונים למען העשרת הידע והעלאת הרמה של הסוהרים, דאגה לפעילות של עזרה הדדית לחברים, גמלאי שרות בתי הסוהר.

 

מבנה הארגוני 

אסיפה כללית: חברי העמותה - סוהרים וגמלאים - בוחרים אחת לארבע שנים את נציגיהם לאסיפת הנציגים. בחירת הנציגים נעשית לפי מפתח מוסכם ומותאם לכמות העמיתים בכל מחוז בחירה. חלוקת החברים הינה במתווה של מחוזות ובהתאם למקום שרותם וכדלהלן: מחוז דרום, מחוז מרכז, מחוז צפון, מחוז נציבות ויחידות ארציות, מחוז גמלאים.

אסיפת הנציגים: נבחרים על ידי חברי האסיפה הכללית ומונים כ-120 חברים.

ועד ההנהלה: ועד ההנהלה מונה 10 חברים המתמנים על ידי חברי האסיפה הכללית הבוחרת ב-10 חברים (5 משרתים פעילים ו-5 גמלאים) וממנה על פי התקנון, מכוח כהונתם עוד 4 חברים שהם: 3 סממ"זים ורמ"ח פרט.

נשיא קרנות: חברי ההנהלה הנבחרת בוחרת מתוכה את נשיא הקרנות

מנכ"ל: מנכ"ל העמותה נבחר על ידי ועד ההנהלה

ועדת ביקורת: מונה 3 חברים שנבחרים על ידי חברי האסיפה הכללית.

רו"ח: חברי ההנהלה מביאים לאישור אסיפת הנציגים את מינויו של רו"ח לעמותה

צוות המשרד: מנהלת חשבונות, מזכירות, רכזת הטבות, רכזת ביטוחים ורכזת לענייני סוהרים הפועלים במשרדי הקרנות ברמלה ובירושלים

 

בעלי התפקידים

נשיא הקרנות: עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד (גימ')    מנכ"ל קרנות: עו"ד אבי וקנין ,גונדר (גימ') 

סגן נשיא הקרנות: משה עזרא, גנ"מ (גימ') 

חבר:                                                                              

גנ"מ בני פולצ'ק - חבר

גנ"מ (גימ') ליזה זגורי - חברה

סג"ד שלומי פירי - חבר

סג"ד (גימ') ארנון צדקיהו- חבר

סג"ד אבי כהן - חבר

רנ"ג (גימ') מוטי אסף - חבר

סג"ד שלי סבג - חבר

ר/כ אורי ציוני - חבר                               

מכוח כהונתם:

תג"ד שמוליק לביא  -סממ"ז דרום

תג"ד ערן פייר - סממ"ז מרכז

תג"ד עמאד חמדאן - סממ"ז צפון

גנ"מ יפעת פנסו - רמ"ח פרט

ועדת הביקורת:

יו"ר הועדה: רנ"ג (גימ') דויד אביטל

גנ"מ (גימ') נביל עאמר

ר/כ (גימ') פרידמן אלי

רו"ח: עמי כוכבי


לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה