תוספת אי-הביטחון התעסוקתי

המאבק עדיין לא תם

חלקו הגדול של המאבק לקבלת תוספת אי הביטחון התעסוקתי הסתיים השנה בהצלחה גדולה. עם זאת, המאבק עדיין לא תם.

 

עד למועד כתיבת שורות אלה, למרות בקשות חוזרות ונישנות של הגופים, לא הועברו הוראות הביצוע של הפעלת ההסכם בצה"ל, כך שיהיה אפשר להחיל אותן במלואן גם במשטרה ובשב"ס.

 

הוראות היישום כפי שהועברו ממשרד האוצר, כוללות פערים במספר נושאים לעומת נוסח ההסכמים, בעיקר בנושאים הקשורים ב"דור מעבר" לדירוג המח"ר, קיצור פז"מ בדרגת שכר ותיק לפני פרישה ושמירת שכר בעת קידום בדרגה.


נושא "דור המעבר" בדירוג המח"ר מהותי וחשוב ביותר ומחייב פתרון כולל ומהיר

 

לקראת ביצוע התשלום השוטף של התוספת המגיעה לזכאים בגין אי ביטחון תעסוקתי, הסתבר כי בהוראות היישום שהועברו ע"י האוצר, מגובה תוספת היעדר בטחון תעסוקתי קוזזה תוספת השירות משכרם של כלל הקצינים בדרוג מח"ר, בהתאם להוראות היישום בסעיפים 19-18, וזאת גם על "דור המעבר", כל זאת בניגוד ובסתירה בוטה להסכם המח"ר, אשר קבע במפורש כי הוראות הקיזוז לא יחולו על "דור המעבר", ובניגוד להחלטת ועדת המעקב והחלטת הממשלה. 

 

יתרה מכך, בהחלטת ועדת המעקב צוין מפורשות כי: "ועדת המעקב מודיעה כי ככל שיתגלו בעתיד שינויים נוספים בשכר משרתי הקבע אשר נובעים מסיכומים בין משרד האוצר לבין צה"ל על רקע תוספת היעדר קביעות, אלו יוחלו לגבי המשרתים במשטרה ובשב"ס בהתאם למועדים ולתקופות בהם הוחלו בצה"ל".

 

יישום הסכם המח"ר רק בחלקו ע"י האוצר, ללא הכללת "דור המעבר", מהווה חריגה בוטה מסמכות, וניצול חוזר של העובדה שאין לאוכלוסייה זו את הכוח לשבות ולמחות על פגיעה חמורה זו בשכרם. 

 

אנחנו פועלים בנושא אל מול האוצר ופרקליטות המדינה ולא נהסס לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כולל הערוץ המשפטי, כדי להביא לסיום טוב של העניין ולהענקת מלוא התוספת המגיעה למשרתים בדירוג המח"ר. 

 

 

 

    

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה