מנהל מרחב הדרום - אריה אמסלם

מרחב הדרום

הרחבת מתקן התפלה באר אורה בערבה הדרומית

ערך: איתי דובדבני - מהנדס איכות מים בכיר

אישר: אפרים פרקש - מהנדס איכות מים מרחבי


מתקן התפלה באר אורה מספק מים באיכות מי שתייה ליישוב באר אורה הממוקם בערבה הדרומית, צפונית לעיר אילת. המתקן משמש כמקור מים יחיד באיכות מי שתייה ליישוב, כשמי הגלם מסופקים מקידוחים מליחים מקומיים.

בעקבות הרחבת היישוב עלה הצורך בהגדלת תפוקת המתפיל כדי לספק  מים לצרכים של היישוב המתרחב. בהתאם לצרכים תוכננה ובוצעה הרחבה של מתקן ההתפלה, מספיקה שעתית של 7.5 מק"ש לספיקה של 17.5 מק"ש

פרויקט הרחבת המתקן כלל שלבי תכנון, אפיון ציוד, ביצוע, פיקוח, הקמה והפעלה שבוצעו בלוח זמנים קצר מאוד של 5 חודשים, תוך עמידה במסגרת התקציבית שהוקצתה לפרויקט.

התכנון, אפיון התהליך והציוד בוצעו במרחב הדרום, תוך שיתוף עם הנדסת תהליך ב"שח"מ מקורות ביצוע". ההקמה התבצעה על ידי צוותי עבודה מ"שח"מ מקורות ביצוע", בשילוב והשתתפות צוותים מיא"מ ערבה.

מכיוון שמתקן ההתפלה הינו מקור מים יחיד ליישוב, הרחבת המתקן התבצעה בשלבים כך שאספקת המים ליישוב לא הופרעה ולא הופסקה בזמן העבודות. בפרויקט זה אפשרו מרחב הדרום, בשיתוף פעולה עם "שח"מ מקורות ביצוע", אספקת מים באיכות ובכמות הדרושה לצרכים המשתנים של היישוב באר אורה בערבה, תוך עמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב.

מתקן ההתפלה באר אורה, במתכונתו המורחבת בספיקה של 17.5 מק"ש, הופעל בחודש מאי 2014. המתקן פועל ברציפות החל ממועד הפעלתו בחודש מאי אשתקד.

 

 

היישוב באר אורה שבערבה דרומית

 


 

אספקת מים לרצועת עזה באזור נחל עוז


ערך: יהונתן יערי - מהנדס מים

אישר: יורי קספרוק - מהנדס אספקת מים מרחבי

 

במסגרת הסכמי אוסלו הוחלט לספק לרצועת עזה 5 מיליון מ"ק מים נוספים לשנה באזור נחל עוז. לצורך כך, תוכנן והונח קו תקומה–מחסום נחל עוז, בקוטר "30/"24  ובאורך כללי של 8.7 ק"מ.

בקצה הקו, כ-1 ק"מ מגבול רצועת עזה, הותקנה מערכת מדידה למכירת מים לפלסטינאים. בשנת 2008 הופעל הקו לכל אורכו, לאספקת מים לצרכנים בשטח מדינת ישראל.

אספקת המים לפלסטינאים לא בוצעה עקב אי השלמת קטע קו בצד הפלסטינאי. לאחר מבצע "צוק איתן" השלימו הפלסטינאים את קטע הקו בתחום הרצועה.

בתחילת חודש מרץ 2015 התקבלה ב"מקורות" הנחיה להיערכות להזרמת המים לרצועת עזה דרך קו תקומה- מחסום נחל עוז. בהתאם להנחיות, "מקורות" נערכה לבצע את שטיפת קטע הקו שלא היה פעיל - בין מערכת המדידה בצד הישראלי עד קצה קטע הקו שהונח על ידי הפלסטינאים. השטיפה בוצעה בין התאריכים 9-16.3.15, כאשר שטיפת הקו נקטעה מספר פעמים כתוצאה מתקלות בצד הפלסטינאי. בנוסף, תיקון התקלות היה כרוך בתיאומים ביטחוניים. בסיום השטיפה נלקחה דגימת מים על ידי אנשי רשות המים הפלסטינאית, כפי שסוכם עם רשות המים הישראלית.

בתאריך 22.3.15 התקבל  אישור מרשות המים הפלסטינאית על תקינות איכות המים ורשות המים הישראלית העבירה הנחיה ל"מקורות" להתחיל לספק מים בצורה סדירה לפלסטינאים. בתאריך 23.3.15 בשעות הצהרים החלה אספקת מים סדירה לרצועת עזה מקו תקומה-מחסום נחל עוז, בספיקה של 800 מק"ש.

הפעילות לשטיפת הקו ותחילת אספקת המים לרצועת עזה בוצעה על-ידי מרחב הדרום , ביתאום עם אנשי רשות המים הפלסטינאית, רשות המים הישראלית וצה"ל.

 


 

הרחבת מתקן התפלה שיזפון

ערכה: ריקי הרפנס - מהנדסת התפלה בכירה

אישר: אפרים פרקש - מהנדס איכות מים מרחבי

צילמה: שרון פלדברג

 

מתקן ההתפלה שיזפון הינו מתקן להתפלת מים מליחים לצורך אספקת מים באיכות של מי שתייה לאזור בקעת עובדה ושיזפון.

מי הגלם למתקן מ"קידוחי פארן"  נאגרים בברֵכת מי הגלם שנפחה 2,000 מ"ק. תהליך הטיפול במתקן ההתפלה כולל: טיפול מקדים על ידי סינון מצע, סינון מיקרוני, סתירת כלור באמצעות הוספת ביסולפיט הנתרן למים, התפלה ממברנלית וטיפול משלים הכולל מיהול מי המוצר עם מי גלם מסוננים והכלרה, בהתאם לתקנות בריאות העם למי שתייה. המתקן מספק מי שתייה למחנות צה"ל וליישובים נאות סמדר, מעלה שחרות ונווה חריף.

מערך ההתפלה מורכב משתי דרגות: הדרגה, הראשונה מכילה 12 מכלי לחץ והדרגה השנייה מכילה 6 מכלי לחץ, סה"כ כ-54 ממברנות. מתקן ההתפלה עובד ביחס השבה של 80%.

צריכת יום שיא של מים שפירים באזור בקעת עובדה בשנת 2013 נעה בין 4,200  ל-4,350 מ"ק מים. תפוקה מרבית יומית של מתפיל שיזפון הינה 4,400 מ"ק.

בשנים הקרובות צפוי להיות גידול בצריכת מים שפירים באזור, בעקבות פיתוח מיזמים תיירותיים ובהתאם לדרישת משרד הבריאות לאספקת מים שפירים לכל צורכי הבית ביישובים. לכן נדרשנו להגדיל את מתקן ההתפלה שיזפון.

מתקן ההתפלה שיזפון שודרג והורחב בכ-40 מק"ש (900 מ"ק ליממה), כך שהתפוקה הכללית מהמתקן עלתה מ-180 מק"ש לכ-220 מק"ש. הרחבת המתקן כללה הוספת 2 ממברנות חדשות בכל מכל לחץ והוספת 2 מכלי לחץ לדרגה ראשונה ומכל לחץ לדרגה השנייה. בחודש מאי 2014 הופעל מתקן ההתפלה בתפוקתו המוגדלת.

תכנון הפרויקט - יחידת התפלה ומרחב הדרום. ביצוע - יא"מ ערבה.

 

מתקן התפלה שזפון

 


 
 
פעילות למען הקהילה בבית ספר למחוננים באשקלון
ערכו : אורלי הורוביץ ושרון זמורה-נחום
 

כללי

בחודש נובמבר 2014 התקבלה פניה מבית ספר למחוננים שבאשקלון למחלקת איכות מים, בבקשה לקחת חלק בפעילות הקשורה לנושא איכות ובדיקות מים. הפניה הועברה למנהל המרחב אשר החליט כי פעילות זו תתבצע כתרומה למען הקהילה.
הפעילות התקיימה במהלך חודשים ינואר- פברואר.

תאור הפעילות
 1. הרצאת הכנה
  ב- 22.1.15 התקיימה הרצאת הכנה, בת שעה וחצי, בנושא איכות מים במי שתיה ובמי נחלים, כולל תאור הפעילות של חברת מקורות באבטחת איכות מי השתיה. ההרצאה הועברה על ידי שרון זמורה-נחום בבית הספר למחוננים באשקלון, בפני תלמידי כיתות ד-ה.
  מצורפת מצגת ההרצאה.
 2. ליווי יום סיור בנחל חדרה בין השעות 9:30 – 19:00
  ב- 29.1.15 התקיים יום סיור של תלמידי כיתות ד-ה מבית הספר למחוננים. הסיור לווה על ידי אורלי הורוביץ ושרון זמורה-נחום.
  תוכנית הסיור כללה:

  נחל חדרה מזרח: דיגום מי הנחל ובדיקות במי נחל חדרה כולל הסבר מקיף על שיטות הבדיקה ואופן דיגום בחברת מקורות.
  מפעלי המנשה: ליווי והסבר על מפעלי המנשה, על ידי פקח גושי מטעם מרחב מרכז, דיגום של מים מוחדרים ומי הקידוח ובדיקות איכות מים אלו.
  שפך נחל חדרה: דיגום של מי שפך נחל חדרה וביצוע בדיקות איכות מים.
 3. הרצאה מסכמת
  ב- 5.2.15 התקיימה הרצאה מסכמת בת שעה וחצי ,בבית הספר למחוננים באשקלון, בפני תלמידי כיתות ד-ה. ההרצאה כללה ניתוח התוצאות וכן סקר סביבה וההשלכות הסביבתיות על איכות המים כפי שבאו לידי ביטוי בתוצאות. ההרצאה הועברה על ידי אורלי הורוביץ. מצורפת מצגת ההרצאה.

סיכום

ליווי פעילות בית הספר למחוננים דרשה הערכות בלימוד תחום איכות המים בנחלים והכנת ההרצאות וההדרכות. עם זאת אנו מרגישות כי באמצעות פעילות זו ניתנה לנו הזכות לייצג את החברה ופעילותה.  באמצעות פעילות זו הבאנו למודעות התלמידים, ודרכם למודעות הוריהם ומוריהם, על פעילות החברה בתחום אבטחת ואיכות המים (לשמחתנו אפילו נהג האוטובוס אמר "שמעכשיו ישתה רק מים מהברז").
התגובות לשלושת הפעילויות היו חיוביות מאד, הן מצד התלמידים והן מצד הצוות המלווה. צוות בית הספר פנה אלינו בבקשה להמשך פעילות משותפת.
מצורף מכתב תגובת בית ספר למחוננים.   
לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה